Bio-energie voor collectief gebruik in warmtenetten

Door de stijgende prijzen en volatiliteit in de markt van fossiele brandstoffen is de lokale opwekking van bio-energie meer dan ooit interessant. Het zorgt ervoor dat biomassa(rest)stromen niet langer een kostenpost zijn maar een manier om in uw eigen energieverbruik te voorzien. Produceert u geen eigen biomassa, dan is dit het beste alternatief voor dure fossiele brandstof.

Voor zowel de installatie, dienst na verkoop, de logistiek als de subsidiëring kan u op ons rekenen.

Extra inkomsten als lokale energieleverancier

U kan als onderneming, openbaar bestuur of energiecoöperatie met uw centrale biomassa-installatie ook een lokaal warmtenet voeden en in de omgeving fungeren als leverancier van hernieuwbare warmte.

Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt het warm water dan tot in woningen, bedrijven of publieke gebouwen in de buurt, voor verwarming en sanitair warm water.

Biomassa-energie levert dezelfde warmwatertemperatuur als een standaard fossiele verwarmingsketel, zodat er in bestaande gebouwen geen aanpassingen nodig zijn aan het interne verwarmingsnet. Uw radiatoren kunnen dus behouden blijven.

We bekijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn voor een lokaal warmtenet.

Breng een bezoek aan onze modelinstallatie

De gloednieuwe gebouwen van BIOSYNERGY in Ronse bieden ook onderdak aan een kleinschalige biomassacentrale. We voorzien ermee in onze eigen energiebehoefte maar sturen tegelijk ook een warmtenet aan in Industriezone Pont West.

Lokale houtverwerking en korte omloophout

De groene warmte wordt opgewekt met lokale hout(rest)stromen afkomstig van de aanwezige houtverwerkende industrie. We planten ook bufferstroken rondom de industriezone aan met korte omloophout. De houtsnippers afkomstig van deze aanplantingen vullen enerzijds het palet aan houtige biomassa aan en bevorderen anderzijds de fauna en flora.

Leading example

Biosynergy kreeg van het New C-Land Consortium een eervolle vermelding, als “leading example” voor de valorisatie van restgronden. Het onderhoud en beheer van het korte omloophout rond Industriezone Pont West werd uitbesteed aan een plaatselijk maatwerkbedrijf, zo draagt Biosynergy haar steentje bij aan sociale tewerkstelling.

De installatie voldoet aan de strengste uitstootnormen en wordt 24/7 gemonitord door BIOSYNERGY en jaarlijks gecontroleerd door geaccrediteerde controle-instanties.

Plan een bezoek aan onze modelinstallatie voor bio-energie

Volg ons

Service nummer

© Biosynergy 2024 - Website door Two Impress