Ook na de installatie garanderen wij een perfecte service

BIOSYNERGY biedt bio-energie oplossingen aan met een langetermijnvisie. Het bewezen succes van BIOSYNERGY ligt in de langetermijnrelatie die we opbouwen met onze klanten.  Beschouw onze dienst naverkoop als het kloppend hart van onze firma. Ook na de installatie blijven we met u meedenken. In onderling overleg kan een serviceovereenkomst op maat worden uitgewerkt om u zo goed mogelijk te ontzorgen van de operationele aspecten die gepaard gaan met een biomassa-installatie.

Wisselstukken

BIOSYNERGY beschikt over een magazijn met de meest gebruikte wisselstukken op voorraad om u zo snel mogelijk te helpen wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn.

Assistentie op Afstand

Bij defect stellen we binnen de 24 uur een eerste diagnose op en delen we ons plan van aanpak mee. Vaak kunnen we u ook al telefonische of online assistentie bieden.

Interventies

Kan het probleem niet op afstand opgelost worden, dan stelt BIOSYNERGY alles in het werk om zo snel mogelijk interventie op locatie te organiseren. Op basis van de gestelde diagnose sturen we steeds een gespecialiseerde technieker. Op permanente basis worden onze medewerkers bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de laatste technische ontwikkelingen.

Preventief Onderhoud

Uw biomassa-installatie moet jaarlijks onderhouden worden.  BIOSYNERGY beschikt over een team van geschoolde vakmannen die dergelijke opdrachten uitvoeren. Na elke service beurt wordt een gedetailleerd rapport opgemaakt met een overzicht van de bevindingsstaat en de aandachtspunten van uw installatie. Indien nodig wordt een planning uitgewerkt om zo snel mogelijk de nodige onderdelen te vervangen.

Intermediair Onderhoud

Installaties die volcontinu draaien (proceswarmte of co/tri generatie projecten) eisen meer zorg. BIOSYNERGY staat ook in voor tussentijds onderhoud rekening houdende met uw ingeplande productiestoppen.  Dit wordt op voorhand besproken en vastgelegd in de jaarplanning zodat onze beschikbaarheid gegarandeerd is.

Afregelingen

Onder geldende wetgeving, dient uw biomassa-installatie minstens jaarlijks afgeregeld te worden door een expert. BIOSYNERGY heeft alles in huis om uw installatie af te stellen volgens de regels van de kunst. Nadien voeren we eigen metingen uit met een geijkt meettoestel waarvan u een gedetailleerd rapport krijgt zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de rookgasuitstoot.

Emissiemetingen

Ook tijdens officiële metingen en staalafnames door geaccrediteerde instanties staan wij u bij. BIOSYNERGY voert gelijklopend controlemetingen uit met een geijkt meettoestel en komt tussen waar nodig. De formele resultaten leggen we naast onze resultaten. Wij helpen bij de interpretatie van het verslag en werken, indien nodig, een plan van aanpak uit zodat een eventuele overschrijding van de wettelijke limiet zo snel mogelijk weggewerkt wordt.

Opleidingen

Correct gebruik en eerstelijns interventies zijn cruciaal voor een ecologisch en economisch model. BIOSYNERGY staat u bij met opleidingen voor uw operatoren, dit volledig à la carte en afgestemd op de technische vaardigheden van het verantwoordelijk personeel voor uw installatie.

Keuringen

Indien de installatie bepaalde keuringen moet ondergaan, organiseert BIOSYNERGY deze graag voor u met een geaccrediteerde keuringsinstantie. We leggen het volledige technische dossier voor en beantwoorden rechtstreeks alle vragen. Indien nodig, gaan we ter plaatse voor overleg met de keuringsinstantie. Punten die weggewerkt moeten worden, nemen we direct op en stellen hiervoor een plan van aanpak voor zodat de installatie goedgekeurd wordt.

Audits

U ondervindt technische problemen met een biomassa-installatie die niet van BIOSYNERGY is? Ook dan kan u ons inschakelen. Na een volledig nazicht (in koude staat en tijdens de werking) van uw installatie, wordt een diagnose opgesteld en krijgt u een gedetailleerd rapport met actiepunten.  Indien gewenst, helpen wij u bij de implementatie van de voorgestelde oplossingen tot uw installatie opnieuw naar behoren werkt.

Waarom Biosynergy?

Uw afhankelijkheid van externe energieleveranciers en fossiele brandstof is verleden tijd zodra u eigen of aangekochte biomassa in groene warmte kan omzetten.

In Biosynergy vinden kmo’s, openbare besturen en energiecoöperaties een technologische partner om hen hierin gedeeltelijk of integraal te ontzorgen. Heeft u te veel biomassa of bent u op zoek naar een CO2-neutraal alternatief voor uw dure fossiele brandstof?

Bij defect stellen we binnen de 24 uur een eerste diagnose en delen we ons plan van aanpak mee. Vaak kunnen we u ook al via de telefoon helpen of online assistentie bieden.

In geval van defect

Bedrijfsbezoek bij BIOSYNERGY

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst

Volg ons

Service nummer

© Biosynergy 2024 - Website door Two Impress