Een totaaloplossing voor uw installatie voor bio-energie

Investeren in de lokale productie van groene warmte komt tegemoet aan de ambitie van ondernemingen en openbare besturen om een einde te maken aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de prijsonzekerheid die daarmee gepaard gaat. Tegelijk is het voor veel ondernemers een oplossing voor de kost die met het afvoeren van eigen biomassa(rest)stromen gepaard gaat. Tenslotte is ook het klimaat vragende partij voor onze CO2-neutrale oplossingen.

Haalbaarheid

We maken een analyse van uw energiebehoeften en van de hoeveelheid lokale biomassa die u daarvoor nodig heeft. Ofwel is het een restproduct van uw eigen productieproces, ofwel zal u (extra) biomassa moeten aankopen. In beide gevallen is de technische afstemming van de beoogde installatie van groot belang om deze optimaal te laten renderen. BIOSYNERGY analyseert samen met u alle aspecten, zowel technisch als financieel, van het voorgenomen biomassa project.

Technische haalbaarheid

We zoeken antwoorden op volgende vragen:

 • Is uw biobrandstof geschikt?
 • Is uw site geschikt om de installatie te plaatsen?
 • Wie kan de ontbrekende hoeveelheid duurzame biomassa leveren?
 • Is het aanplanten van korte omloophout een mogelijkheid?

Eens het technische plaatje helemaal klopt, kan BIOSYNERGY verder projectbegrotingen voor uw biomassa-installatie uitwerken.

Financiële haalbaarheid

Vaak voorzien overheden tegemoetkomingen aan actoren (bedrijven, steden, gemeenten, vzw’s,…) die een groene warmte project opzetten. Desgewenst kan BIOSYNERGY u bijstaan in het opmaken en indienen van aanvragen voor projectondersteuning. Tijdens de engineering en montage van uw verbrandingsinstallatie houden we rekening met alle lokale en Europese voorschriften, zodat u maximaal kan genieten van subsidies.

Op aanvraag kan BIOSYNERGY u helpen met financiële analyses om de terugverdientijd van uw installatie zo correct mogelijk in te schatten. Tot slot kan u ook bij BIOSYNERGY terecht voor advies en aanbevelingen over  eventuele alternatieve financieringsvormen (derde partijfinanciering, etc..)
 

 • Hoe groot is de investering?
 • Wat is uw voordeel?
 • Wat zijn de subsidiemogelijkheden?

Engineering

De architectuur en de samenstelling van elke biomassa-installatie is uniek. De prijs is afhankelijk van factoren die tijdens het vooronderzoek duidelijk worden.

 • Heeft u thermische energie nodig voor het klimatiseren van gebouwen of wenst u een productieproces aan te sturen of groene stroom op te wekken?
 • Kunnen we eventuele restwarmte recupereren?
 • Welke biobrandstof wil u gebruiken en wat is het vochtgehalte?
 • Welke ruimte hebben we ter beschikking om de installatie te bouwen?
 • Welk opslag en transportsysteem voor de vaste biomassa is in uw geval geschikt?

Als we alle parameters in kaart hebben gebracht, kunnen onze ingenieurs de meest efficiënte installatie ontwerpen en de prijs berekenen van de opslag, het brandstoftoevoersysteem, de verwarmingsketel en de rookgasbehandeling.

Plaatsing

Om de plaatsing op de werf zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, bereiden we de montage van uw biomassa-installatie maximaal voor in het atelier. Zo zit de refractaire bekleding al in de ketel als die bij u aankomt. De installatie is op dat ogenblik ook al voor 80 procent voorbekabeld en getest.

Bedrijfsbezoek bij BIOSYNERGY

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst

Service

BIOSYNERGY biedt bio-energie oplossingen aan met een langetermijnvisie. Het bewezen succes van BIOSYNERGY ligt in de langetermijnrelatie die we opbouwen met onze klanten.  Beschouw onze dienst naverkoop als het kloppend hart van onze firma. Ook na de installatie blijven we met u meedenken. In onderling overleg kan een serviceovereenkomst op maat worden uitgewerkt om u zo goed mogelijk te ontzorgen van de operationele aspecten die gepaard gaan met een biomassa-installatie.

Volg ons

Service nummer

© Biosynergy 2024 - Website door Two Impress