Snel roterend hout voor bio-energie

Korte omloophout (KOH) is een landbouwteelt van snelgroeiende houtachtige gewassen zoals wilg en populier. Twee jaar na de aanplant kan het hout voor het eerst worden geoogst met standaard landbouwmachines. Na de oogst lopen de planten vanzelf weer uit en kan vervolgens tot tien keer opnieuw periodiek geoogst worden.

Behalve voor extra biomassa wordt KOH ingezet voor beschutting, biodiversiteit, koolstofopslag, boslandbouwsystemen (agroforestry), als scheiding tussen gangbare en bio-landbouwteelten of als bufferstrook met waterlopen om nitraatuitspoeling te voorkomen, voor bodemregeneratie (verhelpen van bodemverdichting en erosie) en voor het saneren van vervuilde gronden (phytoremediatie).

In maart 2021 hebben wij op het industrieterrein achteraan ons bedrijfsgebouw onze eerste eigen aanplant gedaan van zo’n groenbuffer op een halve hectare restgrond. Het gaat hier om wilgenhagen. Exact 2 jaar later, konden we met trots en onder persbelangstelling de eerste snoei uitvoeren. Intussen hebben we vorig jaar ook een tweede zone van een halve hectare aangeplant. 

Deze aanplantingen vullen enerzijds het palet aan houtige biomassa aan en bevorderen anderzijds de fauna en flora.  In dit kader werd Biosynergy eervol vermeld door het New C-Land Consortium als “leading example” omtrent valorisatie van restgronden.

Het snoeiafval afkomstig van deze aanplantingen wordt gebruikt om onze eigen installatie te laten draaien in combinatie met de verwerking van hout(rest)stromen van de omringende houtverwerkende industrie.

Breng een bezoek aan onze plantage van korte omloophout.

Bedrijfsbezoek bij BIOSYNERGY

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst

Volg ons

Service nummer

© Biosynergy 2024 - Website door Two Impress