Snel roterend hout voor bio-energie

Korte omloophout (KOH) is een landbouwteelt van snelgroeiende houtachtige gewassen zoals wilg en populier. Twee jaar na de aanplant kan het hout voor het eerst worden geoogst met standaard landbouwmachines. Na de oogst lopen de planten vanzelf weer uit en kan vervolgens tot tien keer opnieuw periodiek geoogst worden.

Behalve voor extra biomassa wordt KOH ingezet voor beschutting, biodiversiteit, koolstofopslag, boslandbouwsystemen (agroforestry), als scheiding tussen gangbare en bio-landbouwteelten of als bufferstrook met waterlopen om nitraatuitspoeling te voorkomen, voor bodemregeneratie (verhelpen van bodemverdichting en erosie) en voor het saneren van vervuilde gronden (phytoremediatie).

Breng een bezoek aan onze plantage van korte omloophout.

Bedrijfsbezoek bij BIOSYNERGY

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst

Volg ons

Service nummer

© Biosynergy 2023