Biosynergy homepage

Engineering, ontwerp en montage van uw biomassaverbrandingsinstallatie

Engineering en plaatsing van biomassaverbrandingsinstallatie

Een energiezuinige en efficiënte biomassaverbrandingsinstallatie is optimaal aangepast aan de brandstof die voorhanden is, de energiebehoefte, de beschikbare ruimte en de geldende normen op de plaats van uw vestiging. De architectuur en de samenstelling van elke installatie is daarom uniek.


Voorstudie

BIOSYNERGY levert maatoplossingen. De prijs van een biomassaverbrandingsinstallatie is afhankelijk van een aantal factoren die tijdens het vooronderzoek duidelijk worden. We zoeken in deze eerste fase van het ontwerp antwoorden op vragen als:

 • Wat is het gewenste vermogen?
 • Heeft u thermische energie voor verwarming, koeling of co-generatie nodig of wenst u een productieproces aan te sturen met hete lucht, warm water, stoom, thermische olie?
 • Kunnen we overtollig vermogen omzetten in elektriciteit of is het opportuun om warm water te produceren?
 • Welke brandstof wil u gebruiken en wat is het vochtgehalte? Is het een courante biomassa waarvan we de brandbare waarde kennen of is het een ‘nieuwe’ brandstof waarop we eerst nog een brandtest moeten uitvoeren om o.a. het asgehalte en de chloorhoeveelheid te achterhalen. Ook als de brandstof uit een mengeling bestaat moeten we een analyse uitvoeren om ongewenste effecten te vermijden.
 • Welke ruimte hebben we ter beschikking om de installatie te bouwen?
 • Welk opslag en transportsysteem voor de brandstof is in uw geval geschikt?
 • ...

Pas als we alle parameters in kaart hebben gebracht, kunnen onze ingenieurs de meest efficiënte installatie ontwerpen en de prijs berekenen van de opslag, het brandstoftransportsysteem, de verbrandingsinstallatie en de rookgasinstallatie.


Plaatsing en opstart

Om de installatie op de werf zo efficiënt mogelijk en onder gecontroleerde omstandigheden te laten verlopen, bereiden we de montage van uw biomassaverbrandingsinstallatie maximaal voor in het atelier. Zo zit de refractaire bekleding al in de ketel als die bij u aankomt. De installatie is op dat ogenblik ook al voor 80 procent voorbekabeld en getest.


Onze verkopers, zijn meteen ook de technische experts die:

 • Het vooronderzoek voeren
 • Voor de opmaak van de offerte instaan
 • Verantwoordelijk zijn voor de plaatsing
 • De opstart begeleiden en ervoor zorgen dat de installatie aan de geldende normen voldoet
 • De dienst na verkoop verzorgen
 • De interventies bij defecten voor hun rekening nemen
 • Bijstand verlenen tijdens officiële metingen van rookgasemissies

Bent u ook geïnteresseerd in een duurzaam partnership met een specialist in biomassaverbranding die uw installatie door en door kent?

Maak een afspraak »